Technologia PVD

Nanotech Digital GmbH oferuje różne rozwiązania procesowe PVD.

Nasz system napylania jonowego i rozwiązania procesowe od modernizacji istniejących urządzeń do rozwoju nowych procesów, doradztwa i redukcji kosztów z wykorzystaniem 2. źródła.

Poniższy obrazek to „formacja pagórkowata” pokazująca, że TiOx / Pt to stabilny film do późniejszego wzrostu PZT na waflach.

Skanowanie mikroskopu elektronowego (SEM) Obraz
– PZT zdeponowane na Elektrodzie Dolnej

System napylania jonowego Obraz