Our Company

Nanotech Digital GmbH jest firmą inżynieryjną z siedzibą w Dreźnie, w Niemczech.

Nanotech Digital GmbH posiada specjalistyczną wiedzę i know-how w zakresie technologii procesów cienkowarstwowych, takich jak parowanie, rozpylanie i CVD.

Nasze doświadczenie w inżynierii sprzętowej i procesowej prowadzi nas do opracowania koordynacji technologii procesu rolka po rolce dla folii z elektrodami transparentnymi poprzez wykorzystanie produkcji aplikacji grafenowych.

Bazując na naszej specjalistycznej wiedzy z zakresu inżynierii sprzętu, zajmujemy się dystrybucją sprzętu i komponentów w Europie, takich jak Graphene Application, produkty energooszczędne z suchą pompą, sprzęt do produkcji folii do detektorów rentgenowskich i napylania w procesie produkcji i pakowania diod LED, SiC Components, system kontroli 3D Xray i stołowy sem.

Jesteśmy firmą poszukującą partnerów i inwestorów do rozwoju produkcji transparentnych aplikacji elektrodowych w najbliższej przyszłości.

Prezes Yoo Yeob Jung