Urządzenia procesowe

Urządzenia do produkcji masowej (proces)

Listy wyposażenia

– Sputter : Inline Sputter, ITO Sputter, etc.

– CVD : CVD, PECVD, MOCVD, ALD, APCVD

– Odparowywanie i enkapsulacja OLED

– Piec: piec termiczny, piec wysokiej temperatury

– Etcher : Dry Etcher

– Stepper & Track : Półprzewodnik, LED

Urządzenia do produkcji masowej (inne)

Listy wyposażenia

– Komora modułu transferowego

– System automatycznego wyrównywania

– System kontroli: rentgen In-Line, rentgen 3D CT, test, SEM

– Zakładka System doniczkowy

– ACF Bonder

– Flip Chip Bonder

Urządzenia badawczo-rozwojowe

Listy wyposażenia

– Sputter : Inline Sputter, ITO Sputter, etc.

– CVD : CVD, PECVD, MOCVD, ALD

– Odparowywanie i enkapsulacja OLED

– Piec: piec termiczny, piec wysokiej temperatury

– Stepper & Track : Półprzewodnik, LED

– Reaktor plazmowy :Badania i rozwój

– Moduł RF Power & Microwave

– Komora modułu transferowego

– System automatycznego wyrównywania

– System kontroli : Zdjęcie rentgenowskie, test