Produkty Grafenowe

Elastyczna, przezroczysta folia z elektrodamiz grafenem

Materiał Folia PET
Warstwa grafenu Jednowarstwowy
Wzrost CVD termiczne z rolki na rolkę
Rodzaj produktu Przezroczysta folia z elektrodami (elastyczna)

Elastyczny podgrzewacz filmowyz Grafenem

Rodzaj produktu Elastyczny podgrzewacz filmowy
Władza 5 V
Temperatura maksymalna 38~70°C