Technologia 3D CT & Rendering

SEC Eng opracowała technologię rentgenowską od lampy rentgenowskiej do technologii skanowania. Szczególnie obszary przemysłowe o wysokiej rozdzielczości, takie jak półprzewodniki, MEMS, RFID, baterie, są głównym celem naszych kontroli rentgenowskich.

W Obszarze Przemysłowym oferujemy technologię kontroli rentgenowskiej o wysokiej rozdzielczości i produkcji masowej dla pełnej kontroli jakości.

TK SEC Eng jest technologią syntezy jądrowej i urządzeniem rentgenowskim z Tomografią Komputerową (TK). Zdjęcia rentgenowskie od dawna wykorzystywane są w zastosowaniach przemysłowych.

  • Za pomocą tomografii rentgenowskiej, zdjęcia rentgenowskie próbek są wykonywane pod różnymi kątami wokół produktu.
  • Może być używany z wysoką rozdzielczością i detekcją małych elementów do kontroli precyzyjnej struktury Smart Phone, płytki drukowanej, folii elektrody elastycznej, baterii, części z tworzyw sztucznych, produktów odlewniczych, złożonych części i zespołów.
  • Nasze oprogramowanie konstruuje trójwymiarowy model próbki przy użyciu zdjęć 2D w technologii tomografii rentgenowskiej. Jest on tworzony w obrazie 3D poprzez programową operację renderowania obrazu.
  • Dane charakterystyki wymiarowej mogą być mierzone i konwertowane na dane CAD.
  • Może być stosowany w technologii odwrotnej.

Elektronika i akumulatory Próbka fotograficzna