Technologia akceleratora liniowego

System akceleratorów liniowych LINASEC® jest przeznaczony do specjalnych zastosowań w badaniach nieniszczących (NDT) oraz do stosowania w urządzeniach skanujących do kontroli ładunku i pojazdów w portach i na granicach.

System LINASEC® jest typu All-in-One, który zawiera wszystkie niezbędne komponenty, takie jak akcelerator liniowy, generator RF, modulator wysokiej częstotliwości, HVPS, ekranowanie, zasilacze, interfejsy.

Linia produktów akceleratorów SEC składa się z szerokiej gamy akceleratorów pasma S, zapewniających różne dawki, energie i rozmiary ogniskowych. Do zastosowań związanych z bezpieczeństwem, które wymagają demontażu materiału, SEC oferuje akcelerator z podwójnym przeplotem energii na 6MeV i 9MeV.

WNIOSKI

– NDT (badania nieniszczące)
– Zarządzanie jakością
– Kontrola materiałów
– Inżynieria odwrotna
– Pomiary złożonych zespołów

– Skanowanie ładunków i pojazdów (Cargo & Vehicles Scanning)
– Ciężarówki
– Statki
– Szyny

– Różne dziedziny badań i rozwoju