Notice & Investor Information


TitleTabletopsem.com - A website for the future2021-06-04 08:45
Writer Level 10

Nanotech Digital GmbH operates the following website to handle detailed information on Scanning Electron Microscope-related measurement technology, applications, equipment, parts, accessories, and consumables.

We expect a lot of interest from companies in various industries such as Semiconductor, Automotive, Chemistry, and Biotech.

In addition, various DEMO proposals related to SEM-related technologies, News and journals related to measurement and analysis will also be written. If you are interested, please contact us through the contact information on the website.

  http://www.tabletopsem.comKorean version: 

Nanotech Digital GmbH Scanning Electron Microscope 관련된 측정 기술, Application, 장비, 부품, 악세사리 , 소모품 등의 자세한 정보를 다루기 위하여, 아래의 홈페이지를 운영 하고 있습니다.

Semiconductor, Automotive, Chemistry, Biotech 등 다양한 산업 분야 업체들의 많은 관심을 바랍니다.

또한,  Scanning Electron Microscope 관련 기술 과 관련하여 다양한 DEMO 제안이나, 측정 분석에 관한 News , 저널들도 기재할 예정이니, 관심 있는 분들은 해당 홈페이지내의 컨택으로 연락을 주시기 바랍니다

http://www.tabletopsem.com


German Version:

Die Nanotech Digital GmbH betreibt die folgende Website, um detaillierte Informationen über Rasterelektronenmikroskop-bezogene Messtechnik, Anwendungen, Geräte, Teile, Zubehör und Verbrauchsmaterialien zu vermitteln.

Wir erwarten ein großes Interesse von Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie Halbleiter, Automotive, Chemie und Biotech.

Darüber hinaus werden auch verschiedene DEMO-Vorschläge zu SEM-bezogenen Technologien, News und Journale zum Thema Messung und Analyse geschrieben. Wenn Sie interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte über die Kontaktinformationen auf der Website.

  www.tabletopsem.com

 

Polish Version: 
 

Nanotech Digital GmbH prowadzi następującą stronę internetową w celu obsługi szczegółowych informacji na temat technologii pomiarowych związanych ze skaningowym mikroskopem elektronowym, aplikacji, sprzętu, części, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych.

Spodziewamy się dużego zainteresowania ze strony firm z różnych branż, takich jak półprzewodniki, motoryzacja, chemia i biotechnologia.

Ponadto, różne propozycje DEMO związane z technologiami związanymi z SEM, wiadomości i czasopisma związane z pomiarami i analizą będą również pisane. Jeśli są Państwo zainteresowani, prosimy o kontakt poprzez dane kontaktowe na stronie internetowej.

  www.tabletopsem.com

#tabletopsem.com# tabletop sem# Nanotech Digital GmbH# SEM