Notice & Investor Information


TitleSEC Customer Point of Contact Expansion through Demonstration Center within Korean Headquarters2020-10-16 07:51
Name Level 10

Visiting Equipment Experience and Provision of Noncontact X-ray Results Reporting Service

GYEONGGI-DO, KOREA ― October 2020 ― X-ray inspection specialists, SEC Ltd. operates a demonstration center at its Korean headquarters equipped with X-ray equipment for each type of application. Customers will now be able to experience the various SEC X-ray equipment for their specific applications at the demonstration center.

With the demonstration center, customers will have access to large-scale die casting enabled PCT equipment that can inspect a variety of samples. Due to the coronavirus, SEC foresees visitation limitations of customers, and hence will, provide a non-contact X-ray inspection service and send relevant reports to customers upon request.  

SEC offers inspection for the following applications: Automotive, Mobile (Smart Device), Semiconductor (Wafer level, Substrate, PKG chip), and Li-ion Battery, SMT (QFN, QFP, PCB, BGA) amongst others. More are targeted at the detail-conscious, boasting the world’s fastest speed, high-resolution 3D CT AXI ‘X-eye 6300 AXI’, with the precise analyzing and mass production inspection capable 2D / 3D inspection equipment ‘X-eye160NCT’, the easy-analysis and mass production inspection capable 2D inspection equipment ‘X-eye5000N’, the large scale inspection and maximum 450kV of high energy X-ray inspection equipment ‘PCT’ all to be revealed.

Apart from these, you can find and experience the various equipment at SEC for TSV, Micro-bump induced µm-sized micro faulty particle inspecting ‘NANO-CT’ and the SF160FCT, 6100AXI, and especially Li-ion Battery run CT video images can be checked. Furthermore, faulty inspections and customers that require inspections, or customers who wish to test the equipment’s capabilities, can be arranged for sample demo as per their respective requirements.

Tabletop SEM and LINAC are available for development and production, and respective demonstration services can be used. The Chinese headquarters, European branches and American branches will include demonstration centers that run component models of X-ray equipment and tabletop SEM.

Demonstration equipment has been installed in North America at Technica USA (SEC’s Western region partner) in San Jose, CA, and, hence, inspections can be performed on the spot. Installed equipment includes the SF160FCT and the submicron, high-resolution 3D CT. To request a demonstration, customers may contact SEC’s American branch. European and Chinese regions may use demonstration centers in the same way.

An SEC representative commented, “The demonstration centers are areas that can be experienced through SEC’s particularly distinct buildup of 20 years of expertise and unrivalled technical skills. Additionally, the opinion of the visitors of the center are more intimate onsite, and the willingness to construct cooperation is precise. There is a great expectation for the production of detailed inspection equipment.”

Since its establishment in 1991, SEC has localized core components of X-ray generators and has been building a reputation with e-beam inspection equipment that can branch out and grow within the global enterprise market. SEC boasts a trusted range of X-ray, SEM and LINAC products, and produces these to the quality that surpasses American patent standards and complete CE certifications.

For more information about SEC Co., Ltd., contact:
Headquarters (South Korea): http://www.seceng.co.krsecmaster@seceng.co.kr, Tel +82-31-215-7341
North America: +1-818-661-9675 / Europe: +49-351-8889-0273 / China: +86-21-5221-1955 /
Japan: +81-3-5816-3561 / Vietnam: +84-243-202-3000


Czech Version

SEC Co., Ltd., rozšiřuje svoji působnost za hranice Koreje: Nová Demo centra

 


GYEONGGI-DO, KOREA – říjen 2020

 

Společnost SEC Ltd., specialista na inspekci rentgenovým zářením, provozuje ve svém korejském ústředí demonstrační centrum vybavené zařízeními pro širokou škálu aplikací a zákazníci nyní budou moci v demonstračním centru vyzkoušet různá rentgenová zařízení SEC pro své konkrétní aplikace a výrobky.
 

V demonstračním centru budou mít zákazníci přístup k velkokapacitnímu zařízení analýzu výrobků tlakového lití pomocí PCT. Kvůli epidemiologické situaci ohledně nového typu koronaviru, chápe firma SEC nutnost omezení osobních návštěv zákazníků v demo centrech. Proto budou zákazníkům poskytovány i „bezkontaktní“ inspekční služby a vzorky bude možné změřit i bez osobní účasti. Zákazníkům pak bude poskytnuta příslušná závěrečná zpráva z měření.


Mezi hlavní aplikace, pro které firma SEC inspekční službu nabízí patří: automobilový průmysl, mobilní zařízení (Smart Devices), polovodičový průmysl (wafery, podkladové materiály, čipy), Li-ion baterie, povrchové montáže (SMT jako QFN, QFP, PCB, BGA) a ostatní. Další přístroje jsou zaměřeny na podrobné detaily a mohou se pochlubit nejvyšší rychlostí a rozlišením mezi ostatnímu podobnými přístroji, jako 3D CT AXI „X-eye 6300 AXI“, pro přesnou analýzu a kontrolou velkovýroby ve 2D / 3D -zařízení „X-eye160NCT“, pro snadnou analýzu a kontrolu velkovýroby ve 2D, kterou umožňuje inspekční zařízení „X-eye5000N“ či velkokapacitní inspekci pomocí vysokoenergetického zařízení „PCT“ při maximální energii 450 kV.


Kromě toho v democentru můžete najít a vyzkoušet různá zařízení firmy SEC pro analýzu TSV, či přístroje pro analýzu defektů způsobených mikro nárazy (NANO-CT, SF160FCT nebo 6100AXI) a analýzu Li-ion baterií. Díky tomu lze v democentru provést měření podle jasně definovaných požadavků zákazníka a prokázat tak i kvalitu dodávaného řešení.

 

Democentra přidružená k centrálám v Číně, Americe a Evropě budou zahrnovat také produkty pro výrobu a výboj jako stolní skenovací elektronové mikroskopy (SEM) a také systémy LINAC.

 

Demonstrační vybavení bylo již instalováno například v Severní Americe ve společnosti Technica USA (partner západního regionu USA), v San Jose v Kalifornii. Instalované vybavení zahrnuje SF160FCT a sub-mikronový 3D CT s vysokým rozlišením. Zákazníci, kteří chtějí požádat o předvedení, mohou přímo kontaktovat americkou pobočku SEC. Evropské a čínské regiony mohou demonstrační centra využívat stejným způsobem.


Představitel firmy SEC uvedl: „Demonstrační centra jsou místem, kde lze zažít profesionalitu firmy SEC a kvalitu jejích výrobků, to vše založeno na odborných znalostech a bezkonkurenčních technických dovednostech firmy SEC, které firma posbírala za více než 20 let působení v tomto oboru. Přidanou hodnotou pro návštěvníky centra je nejen důvěrnější atmosféra, ale i ochota poskytnout co nejlepší výsledek inspekce vzorků s přímou diskusí s odborníky firmy SEC. Pevně věřím, že v dohledné době bude vysoká poptávka po přesných a kvalitních inspekčních zařízeních. “


Od svého založení v roce 1991 firma SEC si firma budovala dobrou reputaci na trhu, a to jak mezi uživateli, tak i výrobci inspekčních zařízení. Díky tomu se jí nyní daří větvit své zájmy celosvětově a pokrýt tak globální síť poptávky po inspekčních zařízeních.

SEC se může pochlubit důvěryhodnou řadou rentgenových, SEM a LINAC produktů a vyrábí je v kvalitě, která překračuje americké patentové normy a kompletní CE certifikace.
 

 

Další informace o společnosti SEC Co., Ltd. získáte na:
European Headquarters: Nanotech Digital GmbH, nanotechdigital@outlook.com
Europe: +49-351-8889-0273

#SEC Co. Ltd# X-Ray# AXI